Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Oxfam – Make Trade Fair

0:53 From: drt7uk

Dešavanja na tržištu su uvijek i kulturna dešavanja, koja su pod utjecajem društvenih vrijednosti i normi. Mušterija je na tom polju uvijek najmoćniji akter. Pokret Fair Trade pruža konzumentu mogućnost da svoju kupovnu moć upotrijebi u korist siromašnih. Ti „kreativni ometači“ na taj način promjenjuju ravnotežu na tržištu. Zahvaljujući „Lifestyle of Health and Sustainability“ -ju ovaj pokret dobija sve više na dinamici. Privreda tako postaje kulturološki događaj. Danas u našoj ruci leži kako ćemo urediti globalizaciju, i hoćemo li joj dati humano lice. Pravednost prema najslabijima pri tome nije duh vremena. Ona je pitanje stava.

YouTube Video

KleercutKleercut

International RiversInternational Rivers

Anita RoddickAnita Roddick

Al GoreAl Gore

Apollo Energy ProjectApollo Energy Project

Carlo Petrini & Slow FoodCarlo Petrini & Slow Food

Muhammad Yunus und die Idee der MikrokrediteMuhammad Yunus und die Idee der Mikrokredite

Fair Trade TourismFair Trade Tourism

George Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in DarfurGeorge Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in Darfur