Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Fair Trade Tourism

4:50 From: tomtravelman

Koncept fair trade turizma pokušava uz najveću moguću korist za lokalno stanovništvo smanjiti utjecaj na prirodu. U toku Lifestyle and Health Sustainability turizam može postati važan zagovornik prirodnog naslijeđa koje je izloženo sve većim prijetnjama. Već je John Muir, bitna ličnost u pokretu nacionalnih parkova pred kraj 19. stoljeća bio svjestan uloge turizma za zaštitu okoliša. Kao najvećem akteru, putniku se nudi šansa da u vrijeme globalizacije učini razliku. Koncepte mjerodavne za budućnost kao što su Species-People-Approach WWF-a ili Peace Parks u nekadašnjim konfliktnim regijama samo će putnik dovest to uspjeha.

YouTube Video

KleercutKleercut

International RiversInternational Rivers

Anita RoddickAnita Roddick

Oxfam – Make Trade FairOxfam – Make Trade Fair

Al GoreAl Gore

Apollo Energy ProjectApollo Energy Project

Carlo Petrini & Slow FoodCarlo Petrini & Slow Food

Muhammad Yunus und die Idee der MikrokrediteMuhammad Yunus und die Idee der Mikrokredite

George Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in DarfurGeorge Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in Darfur