Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Muhammad Yunus und die Idee der Mikrokredite

2:44 From: TheGreenChildren

Nevjerovatan uspjeh genijalne ideje mikrokredita će zauvijek biti povezan sa njegovim imenom: Muhammad Yunus. 70-ih godina je Bangladeš bio u ekonomskoj krizi. Nekadašnji univerzitetski profesor ekonomije je pokušao da uvjeri direktora jedne bankovne filijale u to da siromašnima odobri kredite:

Yunus: Molim vas, posudite ovoj sirotinji novaca.
Direktor filijale (šokiran i iznenađen) : Banka ne može siromašnima posuditi novac. To nije njen zadatak. Ona posuđuje onima novac koji ga imaju.
Yunus: Zar to nije čudno? Zašto dajete onima nova koji ga imaju, a ne onim koji ga nemaju?
Direktor filijale: Jer ne možemo. Siromašni nemaju kreditnu sposobnost!

Iz tog razloga danas Grameen Bank, koju je osnovao Muhammad Yunus 1976. u jednom od najsiromašnijih predjela svijeta daje male kredite samostalnim radnicima bez jamstva. Do 2003. posuđeno je oko 4 mrd. dolara, 97% kredita digle su žene. Nakon jednog desetljeća stalnog optimiranja, uspjelo mu je zahvaljujući svojoj odlučnosti, moći ubjeđivanja i energiji da usprkos svemu nađe medotu koja je troškovno efektivna, da da male kredite (često manje od 150 US dolara) oko 2,8 miliona ljudi, koji žive u 42.000 sela, ali i da ih povrati nazad. Rata vraćenog novca je oko 98%. Tek time je globalnom pokretu revolucije mikrokredita pomogao da se probije. Već 2001. godine ovaj pokret je stigao sa najmanje 2.186 mikrokreditnih programa do 27 miliona najsiromašnijih familija na svijetu.
Uz dodatne prihode, koje ovi ljudi zarađuju, uz pomoć kredita za obrtna sredstva, danas su milioni seoskih stanovnika u situaciji da bolje hrane svoje obitelji, svoju djecu šalju u školu i da ostave nešto novaca za stare dane.

YouTube Video

KleercutKleercut

International RiversInternational Rivers

Anita RoddickAnita Roddick

Oxfam – Make Trade FairOxfam – Make Trade Fair

Al GoreAl Gore

Apollo Energy ProjectApollo Energy Project

Carlo Petrini & Slow FoodCarlo Petrini & Slow Food

Fair Trade TourismFair Trade Tourism

George Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in DarfurGeorge Clooneys Kampf für den UN-Einsatz in Darfur