Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Vukovi (Canis lupus)

Izvor: State Institute for Nature Protection Republic of Crotia, 2005: Wolf Management Plan for Crotia koji se oslanja na B. Route & L. Aylsworth 1999: World wolf status report.
International Wolf Center

Tabela: izabrane zemlje sa izvanrednim prirodnim nasije?emBroj vukovavukova na 1000 kvadratnih kilometara
Makedonija (25.713 kmē) 1000 38,89 / 1.000 kmē
Bosna i Hercegovina (51.129 kmē) 800 15,65 / 1.000 kmē
Litva (65.301 kmē) 900 13,78 / 1.000 kmē
Estonija (45.227 kmē) 500 11,06 / 1.000 kmē
Bjelorusija (207.595 kmē) 2250 10,84 / 1.000 kmē
Rumunjska (238.391 kmē) 2500 10,49 / 1.000 kmē
Letonija (64.589 kmē) 600 9,29 / 1.000 kmē
Albanija (28.748 kmē) 250 8,70 / 1.000 kmē
Bugarska (110.994 kmē) 900 8,11 / 1.000 kmē
Slova?ka (49.034 kmē) 375 7,65 / 1.000 kmē
Kanada (9.984.670 kmē) 60.000 6,01 / 1.000 kmē
Ukraina (603.700 kmē) 2500 4,14 / 1.000 kmē
Španija (504.782 kmē) 2000 3,96 / 1.000 kmē
Slovenija (20.253 kmē) 75 3,70 / 1.000 kmē
Hrvatska (56.542 kmē) 125 2,21 / 1.000 kmē
Ruska Federacija (17.075.400 kmē) 30.000 1,76 / 1.000 kmē
Finska (338.144 kmē) 150 0,44 / 1.000 kmē
?eška Republika (78.866 kmē) 20 0,25 / 1.000 kmē
Švedska (449.964 kmē) 53 0,12 / 1.000 kmē
Norveška (323.759 kmē) 8 0,03 / 1.000 kmē