Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Mrki medjvjedi (Ursus arctos)

Izvori: A. Zedrosser et. al, 2001: Status and Management of the Brown Bear in Europe; podatci o veličini kanadske i ruske populacije uzeti su sa Wikipedia .

Tabela: izabrane zemlje sa izvanrednim prirodnim nasije?emBroj medvjedamrkih medvjeda na 1000 kvadratnih kilometara
Rumunjska (238.391 kmē) 6600 27,69 / 1.000 kmē
Bosna i Hercegovina (51.129 kmē) 1.200 23,47 / 1.000 kmē
Slovenija (20.253 kmē) 400 19,75 / 1.000 kmē
Slova?ka (49.034 kmē) 700 14,28 / 1.000 kmē
Estonija (45.227 kmē) 520 11,50 / 1.000 kmē
Albanija (28.748 kmē) 250 8,70 / 1.000 kmē
Hrvatska (56.542 kmē) 400 7,07 / 1.000 kmē
Ruska Federacija (17.075.400 kmē) 120.000 7,03 / 1.000 kmē
Makedonija (25.713 kmē) 90 3,50 / 1.000 kmē
Bugarska (110.994 kmē) 700 6,31 / 1.000 kmē
Finska (338.144 kmē) 850 2,51 / 1.000 kmē
Kanada (9.984.670 kmē) 21.750 2,18 / 1.000 kmē
Švedska (449.964 kmē) 1000 2,22 / 1.000 kmē
Bjelorusija (207.595 kmē) 250 1,20 / 1.000 kmē
Ukraina (603.700 kmē) 400 0,66 / 1.000 kmē
Letonija (64.589 kmē) 30 0,47 / 1.000 kmē
Španija (504.782 kmē) 79 0,16 / 1.000 kmē
Norveška (323.759 kmē) 33 0,10 / 1.000 kmē
?eška Republika (78.866 kmē) 3 0,04 / 1.000 kmē
Litva (65.301 kmē) 0 0,00 / 1.000 kmē