Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Moderni dizajn & umjetnost starih zanata

„Zanate“, prastaru tradiciju proizvodnje stvari ručnim radom od metala, kože, drveta, tekstila i zlata, te proizvodnju cipela i tepiha, možemo naći u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Najprije ćete ove autentične radove naći u kvartovima starog grada, prije svega u Sarajevu, Mostaru, Travniku i Banja Luci, te u nekim manjim trgovinskim gradovima kao što su Visoko, Konjic i Jajce.
Tu su svjetski poznati „Tabhana“, kožari iz Visokog, ili „Grnčari“ iz Lijeseve i njihova izvanredna glinena keramika, te rezbari iz Konjica, gdje se tradicija rezbarenja prenosi sa oca na sina. Kupovina autentičnih, lokalnih rukotvorevina stvara nove mogućnosti prihoda za žene i ljude iz ruralnih područja, te pri tome štiti jednu sve rjeđu kulturnu baštinu.
S druge strane se pojavljuje sve više i više mladih dizajnera sa novim idejama za dizajn namještaja i garderobe.

Moderni dizajn & umjestnost starih zanata:

Citizen Society "Old Craft" of Canton Sarajevo

Brothers Niksic – Holzschnitzer aus Konjic

Emina Husedžinovic – Modni dizajner, Sarajevo

Istok Bratic – Modni dizajner, Sarajevo