Vizija, nešto pokrenuti u Bosni

Vizija, nešto pokrenuti u Bosni

Još uvijek se pretpostavlja da ima oko milion neeksplodiranih mina u Bosni. Ta okrutna hipoteka ugrožava turizam u zemlji. Neophodno je konačno iniciirati dinamiku koja je potrebna kako bi se uz zajedničke domaće i međunarodne napore prvih 400 kvadratnih kilometara povezane prirode očistilo od mina. WildernessResort Bosnia and Herzegovina je naš pokušaj da pokrenemo tu dinamiku. Ali ako osim turista i bosanska djeca ponovo mogu dobiti mjesto gdje mogu istraživati prirodu, a da nisu u opasnosti, taj cilj opravdava sve napore koji još predstoje.

Zamjenik ambasadora Bosne i Hercegovina u Berlinu, Amer Kapetanović podržava naš naum. U jesen 2007. obavljeni su prvi razgovori sa bosanskim upravnim službama. Iako mnogo toga ide u korist dolini Unca, odabrali smo tri prikladne lokacije: okolinu doline rijeke Drine pri nacionalnom parku Sutjeska pored Foče, dolinu rijeke Neretve jugoistočno od Konjica i dolinu rijeke Unac jugoistočno od Martin Broda u Unsko-sanskom kantonu kod Bihaća. Rijeke i kvalitet ptike vode, odlika su dolina svih triju potencijalnih lokacija, i svi je prijetila ili još uvijek prijeti izgradnja brana.

Na poziv Unsko-sanskog kantona 9. maja 2008 predstavili smo koncept u Bihaću, a Senad Ljubljankić savjetnik premijera koji vrlo dobro poznaje predio, pokazao nam je prednosti i ljepotu doline Une u specijalnom oblilasku.
29.maja je Bošnjačko-hrvatska federacija napravila prvi važan korak ka potrebnom velikom zaštićenom području uspostavljanjem Nacionalnog parka Una od 198 kvadratnih kilometara. Ograđivanjem lokalnog zaštićenog područja bila bi pružena šansa koja se više nikada neće vratiti. Ne samo Una već i njena najvažnije pritoka Unac ostale bi divlje i neukroćene narednim generacijama. Vukovi i mrki medvjedi dobili bi na 400 kvadratnih kilometara dugoročno životni prostor.

Uspostavljanje ovog velikog zaštićenog područja koje je prije svega deminirano otvara mogućnost na sjeverozapadu Bosne da zajedno sa nacionalnim parkom Plitvička jezera (oko milion posjetitelja godišnje) napravi međudržavni cluster prirodnog turizma – u neposrednoj blizini Njemačke, Austrije i Italije, nacija koje mnogo putuju.