Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Gdje u Bosni? – tri podjednako odgovarajuća mjesta

Sve tri alternative svojim položajem u jednom postojećem odnosno planiranom velikom zaštićenom području ispunjavaju jedan nezaobilazan preduvjet (...kompleks se nalazi u jednoj mirnoj zoni budućeg zaštićenog područja….Zaštićeno područje će nakon nakon uspostavljanja obuhvatati najmanje 400 kvadratnih kilometara prirodnog krajolika – neizostavno kako bi se osigurao dovoljan broj divljih životinja sa velikim radijusima kretanja…vuk,medvjed i ris).