Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Veliko zaštićeno područje

Turistički kompleks se nalazi u mirnoj zoni budućeg zaštićenog područja. Kroz nju teče bistra rijeka i nema prolaznog saobraćaja. Zaštićeno područje će nakon uređivanja imati najmanje 400 kvadratnih kilometara prirode – što je neizostavno kako bi se osigurao dovoljan broj divljih životinja sa velikim radijusima kretanja. Podrazumijeva se da bi se u tom «području za velike divlje životinje» vuka, medvjeda i risa, razvoj naseljavanja zaustavio na trenutnom stanju ili čak, ukoliko je to moguće smanjio.

Taj postupak omeđuje građevinski kompleks od mogućih previranja u matičnoj zemlji. Uvezivanje u jedno veliko zaštićeno područje i širina prirodnog areala gostu dugoročno omogućavaju atmosferu divljine i izvornosti, a kompleksu osiguranost investicije.
Kompleks služi velikom žaštićenom području i još nepoznatom nacionalnom parku koji se nalazi u njemu kao prijeko potrebni magnet za publiku.
Regija nacionalnog parka profitira od izvještavanja medija i svih budućih marketinških akcija. Tim postupkom izbjeći će se «slabi start» novih nacionalnih parkova koji se često može primjetiti, koji često bivaju opremeljni sa premalo sredstava, a istovremeno podržava prihvaćanje nacionalnog parka kod stanovništva na licu mjesta.

Nazad na pregled